UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie GIODO z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-26 12:45:23
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-01-03 23:21:44

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech R. Wiewiórowski oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk w dniu 23 października 2010 roku w Sosnowcu podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych.

Wieloletnia współpraca między Instytutem Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, gdzie są prowadzone studia podyplomowe na temat ochrony danych osobowych a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, została uwieńczona podpisaniem porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych. Porozumienie definiuje wspólne obszary działania takie jak  realizacja wspólnych projektów badawczych, opracowywanie publikacji oraz wymiana materiałów naukowych i dydaktycznych, jak również organizacja konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, a także inne formy podejmowanych wspólnie działań i wzajemnego świadczenia pomocy.

Z okazji oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji Studiów podyplomowych Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Minister dr Wojciech Rafał Wiewiorowski wygłosił wykład inauguracyjny „Przetwarzanie danych w chmurze (cloud computing) jako nowe wyzwanie dla prawa ochrony informacji”. W uroczystości również udział wzięli m.in. Andrzej Lewiński Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - Kierownik Studiów, dr Małgorzata Gajos - Zastępca Kierownika Studiów, płk mgr Tadeusz Koczkowski - Prezes Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. Jan Ilczuk - Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, mgr Ryszard Łukawski - I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, prof. dr. hab. Grażyna Szpor - Kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

 

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-26 14:16:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności