UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 5.11.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2015-11-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-11-06 12:11:57
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-01-03 23:22:40

Współpraca GIODO z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie dotyczyła prawnych aspektów ochrony prywatności i danych osobowych.

Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna, a także dotycząca promocji i wydawnictw, to przewidywane obszary wspólnej aktywności obu stron porozumienia. Będzie ona dotyczyła m.in. takich zagadnień, jak: prowadzenie monitoringu krajowych i światowych rozwiązań ochrony prywatności, danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych, współorganizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych. W ramach współpracy edukacyjnej i dydaktycznej będą prowadzone szkolenia z udziałem zarówno ekspertów z GIODO, jak i z UW. Planuje się również wspólną realizację projektów zewnętrznych (krajowych i unijnych) w obszarze ochrony prywatności, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych,. W obszarze zaś działalności wydawniczej przewidziane jest wspólne wydawanie monografii i materiałów konferencyjnych dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Dodatkową wartością tej umowy jest zapowiedź utworzenia – przy merytorycznym i kadrowym wsparciu GIODO – studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Zacieśnienie i sformalizowanie współpracy między GIODO a Wydziałem Prawa i Administracji UW zapowiadane było już w maju 2015 r. podczas spotkania przedstawicieli obu instytucji. Obecnie weszło zaś w fazę realizacji.

Porozumienie zostało zawarte 5 listopada 2015 r. Podpisała je dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Podczas uroczystości obecni byli także minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO oraz prof. dr hab. Tomasz Giaro, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej.

To już kolejne, 16. porozumienie organu ds. ochrony danych osobowych z wyższą uczelnią. Wykaz tych, z którymi GIODO już współpracuje jest dostępny tutaj.


 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2015-11-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-11-06 13:02:32
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2015-11-06 15:37:05

Ostatnie aktualności