UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-02-21 10:02:08
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-05-10 12:02:32

Ustalenie wiodącego organu nadzorczego jest istotne wówczas, gdy administrator lub podmiot przetwarzający prowadzi transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. Art. 42 ust. 23 RODO definiuje ‘przetwarzanie transgraniczne’ albo jako:
- przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo
- przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Oznacza to, że gdy podmiot posiada jednostki organizacyjne np. we Francji i Polsce przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach działalności jego jednostek organizacyjnych, będzie ono stanowiło przetwarzanie transgraniczne.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-02-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-02-21 10:59:14
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-05-10 12:02:45

Ostatnie aktualności