UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konwencje

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 09:45:48
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
W standardach Rady Europy fundamentalną pozycję w dziedzinie ochrony danych osobowych zajmuje Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych. Wśród standardów traktatowych uwzględnić należy również postanowienia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) z 4 listopada 1950 r. wraz z najnowszym orzecznictwem strasburskim w zakresie przekazywania danych medycznych. Istotne są także postanowienia Europejskiej Konwencji Bioetycznej z 4 kwietnia 1997 r. w obszarze odnoszącym się do ochrony danych osobowych, wraz z odpowiednimi fragmentami Sprawozdania Wyjaśniającego do niej.

W dniu 19 stycznia 1993 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka, a z dniem 1 maja 1993 r. uznała kompetencje Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie rozpatrywania skarg indywidualnych.

W dniu 21 kwietnia 1999 r. Polska podpisała Konwencję Nr 108 RE. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 24 maja 2002 r.

Ostatnie aktualności