UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacje i Rezolucje

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 11:07:07
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Zalecane standardy europejskie w zakresie ochrony danych osobowych, sformułowane w trybie rezolucji i rekomendacji Komitetu Ministrów RE lub Zgromadzenia Parlamentarnego RE, odnoszą się do różnych dziedzin życia. Akty te rozwijają ogólne zapisy Konwencji 108, precyzują jej wymagania oraz wprowadzają dodatkowe warunki przetwarzania danych osobowych w określonych dziedzinach (marketing bezpośredni, policja, zatrudnienie, terminy płatności, telekomunikacja ze szczególnym uwzględnieniem usług telefonicznych itd.).

Ostatnie aktualności