UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja R(97) 18 (wersja angielska) z  dnia 30 września 1997 r. dotycząca ochrony danych osobowych gromadzonych i  przetwarzanych dla celów statystycznych.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 11:47:45
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Określa zasady przetwarzania czyli: zbierania, gromadzenia, wymiany, udostępniania danych oraz prawa osób, których one dotyczą. Definiuje terminy takie jak: "dane osobowe", "dane identyfikacyjne", "dane wrażliwe", "komunikacja", "przetwarzanie", "cele statystyczne", "wyniki statystyczne" i "administrator". Zaleca stworzenie kodeksu etyki dla instytucji zajmujących się zbieraniem danych dla celów statystycznych podkreślając, że wszelkie dane zbierane dla tych celów powinny być anonimzowane.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności