UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja R(97) 5 (wersja angielska) z 

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 11:59:11
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Określa podstawowe zasady dotyczące zbierania, gromadzenia, wymiany i innych operacji dokonywanych na danych o charakterze medycznym, przesądzając kto, do jakich celów i w jakim zakresie może je przetwarzać. Wskazuje, że: ochrona danych medycznych dzieci nienarodzonych jest taka sama, jak w przypadku każdej innej osoby; dane medyczne mogą być wykorzystane tylko dla celów profilaktyki, leczenia i diagnozy - wykorzystywanie w  innym celu, np. postępowania sądowego czy prowadzonego śledztwa, powinno być uregulowane odpowiednimi przepisami prawa; przekazywanie danych medycznych za granicę jest możliwe tylko w przypadku poddania ich wcześniejszej anonimizacji i wykorzystania wyłącznie w celu badań naukowych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności