UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja R(91) 10 z dnia 9 września 1991 r. dotycząca ochrony danych osobowych przekazywanych osobom trzecim przez instytucje publiczne.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 12:22:46
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Przekazywanie, zwłaszcza drogą elektroniczną, danych osobowych osobom trzecim przez instytucje publiczne, powinno odbywać się z poszanowaniem prywatności oraz być uregulowane przepisami prawa krajowego. Dane wrażliwe nie mogą być przechowywane w warunkach umożliwiających dostęp do nich osobom trzecim. W przypadku przekazywania osobom trzecim danych, w posiadaniu których są instytucje publiczne, należy stworzyć wszelkiego rodzaju zabezpieczenia tak, aby nie naruszyć prywatności podmiotu danych. Przekazanie tych danych może mieć miejsce w następujących sytuacjach:
- zezwala na to specjalna ustawa,
- społeczeństwo ma dostęp do tych danych zgodnie z przepisami o dostępie do informacji urzędowej,
- jest to zgodne z krajowym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych,
- podmiot danych wyraził na to zgodę.
Zbiory częściowo, bądź całkowicie dostępne dla osób trzecich, nie powinny zawierać danych wrażliwych. Rekomendacja zabrania łączenia zbiorów przechowywanych przez instytucje publiczne, chyba że prawo krajowe zapewnia odpowiednie zabezpieczenie chroniące podmiot danych. Reguluje również zasady przepływu danych za granicę oraz zasady współpracy instytucji publicznych w zakresie wymiany danych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności