UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO bada sprawę niezabezpieczonej dokumentacji warszawskiej szkoły wyższej AlmaMer

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś 2017-07-28
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-07-28 14:07:40
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-07-28 14:41:43

GIODO zajął się sprawą z urzędu w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych przez szkołę wyższą, która w 2016 r. zakończyła działalność dydaktyczną.

GIODO podjął taką decyzję ze względu na istotę i powagę problemu, gdyż szkoła przez ponad dwadzieścia lat działalności zgromadziła wiele danych osobowych zarówno studentów, jak i pracowników.

Inspektorzy GIODO 27 lipca 2017 r. przeprowadzili czynności kontrolne, m.in. oględziny pomieszczeń zlokalizowanych w 9-piętrowym, nieczynnym budynku uczelni w Warszawie, w których znajdowała się nieobjęta żadną ochroną dokumentacja przebiegu studiów oraz akta osobowe pracowników.

Obecnie GIODO prowadzi działania, w tym również przesłuchania świadków, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Do czasu zakończenia postępowania inspektorzy GIODO ściśle współpracują z inspektorami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawiadomioną o tym problemie przez GIODO policją, które również zajmują się sprawą.

Najważniejsze, że podjęte zostały kroki mające na celu właściwe zabezpieczenie znajdujących się na terenie uczelni dokumentów zawierających dane osobowe, a rektor uczelni zobowiązał się do realizacji konkretnych działań w tym zakresie. Jednocześnie zapewnił, że na początku sierpnia 2017 r. w mediach społecznościowych zostaną zamieszczone informacje w tej sprawie, m.in. na temat tego, w jakich konkretnie miejscach jest dostępna zabezpieczona dokumentacja.

Wszystkie osoby, które są zaniepokojone zaistniałą sytuacją, w pierwszej kolejności powinny zatem próbować skontaktować się z administratorem danych, czyli władzami uczelni, które wciąż odpowiadają za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (uczelnia formalnie nadal istnieje, choć nie prowadzi już zajęć dydaktycznych). Natomiast osoby, które mają uzasadnione podejrzenie, że ich dane osobowe dostały się w ręce osób niepowołanych i wykorzystane niezgodnie z prawem, powinny zgłaszać się do organów ścigania.

Ostatnie aktualności