UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Opracowanie planu sprawdzeń - ważny element pracy ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2017-08-07
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2017-08-07 15:08:35
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-08-07 15:41:08

Dokonywanie przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) planowych sprawdzeń służy właściwemu zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Sprawdzenie planowe powinno być prowadzone według planu opracowanego samodzielnie przez ABI. Każdy plan sprawdzeń musi być bowiem dostosowany do przetwarzania danych, jakie ma miejsce u konkretnego administratora danych. Oznacza to zatem, że nie jest możliwe opracowanie uniwersalnego szablonu takiego dokumentu.
GIODO, odpowiadając na zagadnienie zgłoszone mu za pośrednictwem formularza „Zgłoś propozycję”, w odnoszących się do niego wyjaśnieniach (serwis ABI-informator/Pytania i odpowiedzi/Zadania ABI) podkreśla znaczenie samodzielnego przygotowywania planów sprawdzeń, a następnie prawidłowej ich realizacji.
W tej samej zakładce można znaleźć kolejny nowy materiał prezentujący stanowisko GIODO co do tego, kto jest uprawniony do dokonywania oceny zgodności dokumentacji przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – ABI czy wyłącznie inspektorzy GIODO.

Ostatnie aktualności