UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 9-10.10.2017

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-10-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-10-11 14:10:40
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-10-11 15:10:00

GIODO rozwija współpracę z organami nadzorczymi Czech, Słowacji i Węgier dla skuteczniejszego wdrożenia RODO.

W historycznym Wyszehradzie 9 i 10 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Tym razem zostało ono zorganizowane przez węgierski Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji

Wspólne doświadczenia

Pierwszego dnia wydarzenia odbyły się dwie sesje zamknięte przeznaczone wyłącznie dla organów ochrony danych. Spotkania w formacie V4 są doskonałą okazją, by wymienić się informacjami na temat zmian legislacyjnych i instytucjonalnych w każdym z krajów członkowskich w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz dyrektywy policyjnej.

Różne rozwiązania państw członkowskich

Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim ograniczenia stosowania ogólnego rozporządzenia, na które zdecydowały się poszczególne państwa. A tu wnioski są, jak się okazuje, czasami różne. Na Węgrzech na przykład zdecydowano się nie obniżać wieku dziecka, które może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego (pozostawiając ten limit na poziomie ustalonym przez ogólne rozporządzenie, czyli 16 lat). Przewidziano również kompleksowy model funkcjonowania systemu certyfikacji na Węgrzech – dając organowi nadzorczemu możliwość zarówno certyfikowania, jak i akredytowania podmiotów certyfikujących. Tymczasem w Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji odpowiednio proponuje obniżyć do 13 lat wiek dziecka, które samo będzie mogło wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych, zaś możliwość certyfikacji ograniczyć jedynie do certyfikatów wydawanych przez organ nadzorczy. Okazuje się również, że w porównaniu do innych organów ochrony danych osobowych z grupy V4, GIODO miał dużą mniejszą możliwość wpływu na kształt zaproponowanych przez rząd przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Rządy tych państw członkowskich w dużo większym stopniu korzystały z bogatego doświadczenia i dorobku funkcjonujących tam organów nadzorczych.

Praktyczne aspekty współpracy

Wśród tematów wspólnych rozmów znalazły się także kwestie procedury postępowania przed organem ochrony danych, praktyczne rozwiązania dotyczące zgłoszeń naruszeń ochrony danych oraz wybór metodologii oceny skutków dla ochrony danych (np. normy ISO).

Jeszcze na ten rok zaplanowano natomiast wspólny warsztat poświęcony praktycznej realizacji mechanizmu kompleksowej współpracy. Na podstawie prawdziwych scenariuszy przedstawiciele organów ochrony danych z grupy V4 będą usprawniać sposób realizacji spraw o charakterze transgranicznym, np. kiedy skargę na czeskiego administratora danych składa obywatel polski do GIODO.

Drugiego dnia spotkania odbyła się zorganizowana przez ICANN sesja otwarta zatytułowana „Formułowanie polityk w erze globalnego Internetu i transgranicznych przepływów danych: pogodzenie ram globalnych z kwestiami lokalnymi”.

 

Ostatnie aktualności