UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO zaprasza ABI ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na sektorowe szkolenie

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-02-02
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2018-02-02 09:02:24
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-02-23 14:13:49

Pierwsze w 2018 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor szkolnictwa.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat tego szkolenia. Będzie ono poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych.

RODO, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., wprowadza istotne zmiany w sektorze ochrony danych osobowych. Z jednej strony zwiększa prawa osób, których dane są przetwarzane, z drugiej zaś na administratorów tych danych nakłada nowe obowiązki.

Przygotowaniu szkół do właściwej ich realizacji służyć ma organizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) szkolenie dla ABI. To osoby pełniące tę funkcję są bowiem, w opinii GIODO, tymi, dzięki którym można stworzyć system skutecznej ochrony danych osobowych w placówce, w której pracują.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie we wtorek 27 lutego 2018 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) powołani w szkołach (szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, zespoły szkół) zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 20 lutego 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej GIODO. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

Życzymy owocnego szkolenia.

 

                                                                             
                        
                         

Ostatnie aktualności