UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO na obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja 2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-05-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2016-05-18 15:05:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-05-18 15:51:04

Pani Minister dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wzięła udział w XVII Konferencji Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Organizowane corocznie wydarzenie stanowi przestrzeń wymiany poglądów i koncepcji rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno-gospodarczych spowodowanych rozwojem techniki cyfrowej. W szczególności, ma na celu tworzenie społecznego i merytorycznego klimatu dola poszukiwań rozwiązań systemowych oraz propozycji legislacyjnych, stymulujących odpowiedzialny rozwój społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju. Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 1997 r. organizuje coroczne spotkania skupiające wielu ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, działaczy społecznych, naukowców zainteresowanych problematyką rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pani Minister Bielak-Jomaa zwróciła uwagę na istotną rolę,  jaką ma zapewnienie odpowiednich standardów ochrony danych osobowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wynikające z tego korzyści dla postępu w cyfrowym świecie. 

Ostatnie aktualności