UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Przedstawiciel GIODO uczestnikiem dyskusji ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, 16.05.2016 R.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-05-19
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-19 15:05:24
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 14:57:48

W związku z uruchomieniem projektu „Sektor finansowy w Polsce: bilans i perspektywy”, przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, ekspert z Biura GIODO wziął udziału w zorganizowanym z tej okazji „okrągłym stole”, poświęconym innowacjom w sektorze finansowym. W spotkaniu, mającym charakter dyskusji eksperckiej, uczestniczyło ok. 25 przedstawicieli instytucji, firm i organizacji kluczowych dla tego segmentu rynku. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji do działań systemowych i budowania współpracy  w świetle nowych wyzwań technologicznych i regulacji prawnych. Jednym z tematów dyskusji był temat „Big data - pomiędzy efektywnością a bezpieczeństwem”, w którym udział wzięła pani Dorota Krajewska – Kekusz, Dyrektor Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych GIODO. Debata dotyczyła zagrożeń cyberprzestępczością, scoringu kredytowego i  personalizacji produktów finansowych, jak też próby odpowiedzi na pytanie  czy regulatorzy są w stanie podążać za Big Data i Open Data. Spotkanie było dobrą okazją, aby podkreślić znaczenie bezpieczeństwa danych osobowych klientów, w tym konieczności respektowania zasad ochrony prywatności już na etapie projektowania nowych rozwiązań, w pogoni za efektywnością i stosowaniem nowych narzędzi analitycznych przez sektor finansowy. W tym kontekście przedstawiciel GIODO omówił obecnie obowiązujące zasady przetwarzania danych wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych, jak też z przepisów nowego  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE unijne. Zaczną one obowiązywać w maju 2018 roku i będą stosowane bezpośrednio w krajach członkowskich, bez konieczności ich implementacji.

Ostatnie aktualności