UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-07
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-07 15:09:32
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-08 09:19:32

GIODO 7 września 2016 r. zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz stworzenie kodeksu postępowania to główne założenia tego dokumentu.

Porozumienie przewiduje, że podejmowane przez SKOK działania uwzględniać będą europejskie i polskie regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk położony zostanie na konieczność efektywnego dostosowania się do nowych zasad ochrony danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Będą one uwzględnione także w treści kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, który ma zostać opracowany przez SKOK. GIODO zobowiązał się zaś do udzielania niezbędnych informacji pomocnych w opracowaniu takiego dokumentu.

Porozumienie zostało podpisane 7 września 2016 r. w Sopocie. Parafowali je: minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Kasy oraz Wiktor Kamiński, pełnomocnik Krajowej Kasy.

SKOK-i to kolejny, po Związku Banków Polskich, podmiot z sektora bankowego, który do przetwarzania danych osobowych postanowił podejść ze szczególną troską i w sposób kompleksowy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2016-09-09
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-09 11:14:51
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-09 11:15:09

Ostatnie aktualności