UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Przedłużenie terminu konsultacji wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-10
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-10 11:02:17
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-10 11:20:15

Do 15 lutego 2017 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje uwagi do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących rozporządzenia o ochronie danych.

Ze względu na duże zainteresowanie możliwością zgłaszania uwag do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących rozporządzenia o ochronie danych, termin ich przesyłania został przedłużony do 15 lutego 2017 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jako podmiot prowadzący w Polsce konsultacje w tej sprawie zachęca wszystkie zainteresowane podmioty i środowiska do aktywnego uczestnictwa w nich.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zainteresowanie możliwością przedstawienia swoich uwag do wytycznych jest duże. Potwierdza to m.in. liczba uczestników zarówno specjalnego, prowadzonego przez przedstawicieli GIODO, panelu dyskusyjnego będącego częścią odbywającej się 26 stycznia 2017 r. w Warszawie konferencji ,,Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”, jak i zorganizowanego 1 lutego 2017 r. webinarium dla członków organizacji branżowych, takich jak: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Izba Gospodarki Elektronicznej.

Wszyscy, którzy chcieliby przedstawić swoje uwagi na temat przyjętych przez Grupę Roboczą Art. 29 wytycznych mogą przesyłać je (w języku angielskim) na adres desiwm@giodo.gov.pl do 15 lutego 2017 r.

Wszystkie zebrane uwagi GIODO przekaże do wiadomości Grupy Roboczej Artykułu 29.

Ostatnie aktualności