UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Bardzo dobre oceny szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-03-16
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-03-16 13:03:01
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-03-16 14:45:41

Blisko 85 procent uczestników szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego oceniało je jako dobre lub bardzo dobre.

Zorganizowane przez GIODO szkolenia dla ABI sektora medycznego poświęcone przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów, odbyły się 1 i 2 marca 2017 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nich blisko 400 osób, z których 100 oceniło szkolenia za pomocą anonimowych ankiet.

Za bardzo dobre uznało je 42,2 proc. osób. Dokładnie tyle samo wskazało, że było dobre. W opinii 10 proc. respondentów szkolenie spełniło ich oczekiwania w stopniu średnim, a jedynie 3,3 proc. ankietowanych oceniło je jako niewystarczające. Ponad 80 proc. uczestników badania uznało, że wiedza pozyskana w czasie zajęć będzie przydatna w realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji ABI.

W najbliższym czasie planowane są kolejne szkolenia sektorowe dla ABI organizowane przez GIODO. Jeszcze w kwietniu możliwość uczestnictwa w nich będą mieli ABI z instytucji wymiaru sprawiedliwości – m.in. sądów, prokuratur, kancelarii komorniczych. W czerwcu 2017 r. zorganizowane zostanie szkolenie dla ABI z sektora bankowego (ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych). We wrześniu natomiast planowane jest spotkanie dla ABI reprezentujących ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej i domy dziecka, zaś w grudniu - dla ABI pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach.

Ostatnie aktualności