UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 23.03.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-03-23
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-03-23 15:03:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-03-23 23:21:16

Organy ochrony danych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier są w podobnym stopniu zaawansowane w przygotowaniach do rozpoczęcia stosowania nowego unijnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Taki m.in. wniosek płynie ze spotkania organów ochrony danych z tych państw, które odbyło się 23 marca 2017 r. w Krakowie.

Dyskusja i wymiana doświadczeń związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych są o tyle istotne, że od 25 maja 2018 r. będzie ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, unifikując obowiązujące na ich terenie zasady ochrony danych osobowych. Przewiduje też wiele nowych rozwiązań, które temu mają służyć – by wymienić tylko prowadzenie przez organy ochrony danych osobowych wspólnych operacji czy też zupełnie nowy obowiązek konsultacji z organem nadzorczym w procedurze oceny skutków dla ochrony danych. Stąd potrzeba odpowiedniego przygotowania się organów ochrony danych do nowych wyzwań, a wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk mogą znakomicie temu służyć.

W zgodnej ocenie uczestników krakowskiego spotkania, w pracach nad przygotowaniem ich państw do rozpoczęcia stosowania nowego prawa organy ochrony danych napotykają na podobne problemy. Odnoszą się one m.in. do zakresu zastosowania prawa europejskiego czy kompetencji organów nadzorczych w stosunku do organów ścigania. W opinii niektórych państw, przyjęcie nowych rozwiązań może prowadzić do obniżenia poziomu ochrony danych w stosunku do tego, który w ich porządku prawnym zapewniony jest obecnie.

Jednym z tematów dyskusji była także kwestia obszarów, które zgodnie z ogólnym rozporządzeniem, mogą zostać uregulowane na poziomie ustawodawstwa krajowego, jak np. wiek dziecka, które będzie mogło udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w usługach społeczeństwa informacyjnego. Bedzie to przedmiotem ustaleń także w Polsce, GIODO rozpoczął już szeroką dyskusję na ten temat.

Wszyscy podkreślali, że jeszcze wiele jest do zrobienia zarówno jeśli chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do uregulowań rozporządzenia, jak i o podnoszenie wiedzy administratorów danych co do nowych zasad, które będą musieli stosować.

Jednocześnie wszyscy wskazywali, że aby organy ochrony danych osobowych, stojące na straży naszych praw podstawowych, były faktycznie – jak przewiduje nowe prawo – silne i niezależne, konieczne będzie ich wzmocnienie kadrowe i budżetowe. W przeciwnym razie zapewnienie sprawnego wykonywania zadań, jakie nakładają na nie przepisy rozporządzenia, może być co najmniej utrudnione. Jednocześnie dyskutowano także o niezbędnych zmianach w organizacji organów ochrony danych – tak, aby były w pełni skuteczne i funkcjonalne.

Współpraca organów ochrony danych z Europy Środkowej ma tradycję sięgającą 2001 r. Przerodziła się ona nawet w stałą, szerszą współpracę organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Niezależnie od tego, spotkania państw wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej są kontynuowane, czego przykładem jest spotkanie zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej 4 i 5 października 2016 r. na Słowacji. Obecne posiedzenie przedstawicieli organów ochrony danych z tych państw, zorganizowane 23 marca 2017 r.  przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Krakowie, było więc kolejnym z cyklu. Podkreślając zaś wartość tego typu spotkań, umożliwiających wymianę doświadczeń i koordynowanie działań, ustalono, że tradycja ta zostanie podtrzymana.

Jednocześnie przedstawiciele organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 24 marca 2017 r. wezmą również udział w odbywającej się w Krakowie konferencji pt. „Organ ochrony danych osobowych w obliczu wyzwań”, która jest organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z udziałem senatorów z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych ze swojej perspektywy przedstawią oni gotowość do sprostania wyzwaniom, jakie niesie reforma unijnych przepisów ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności