UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Ochrona danych osobowych jednym z tematów CYBERSEC PL., 6.04.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-04-06
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-06 13:04:10
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-04-07 21:30:11

O tym, jak chronić dane osobowe w erze społeczeństwa cyfrowego, debatowali uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych podczas II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL.

W panelu tym, zatytułowanym „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – ochrona danych osobowych w erze społeczeństwa cyfrowego”, uczestniczył Tomasz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

CYBERSEC PL to jedno z ważniejszych wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu. Poprzez debatę specjalistów z tej dziedziny, konferencja wspiera rozwój współpracy publiczno-prywatnej, a także kreuje strategiczne kierunki polityk publicznych i prac legislacyjnych. CYBERSEC PL to również platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, która przyczynia się do tworzenia rozwiązań przyjaznych biznesowi i wspierania innowacyjności.

Dyskusje toczące się podczas II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL, które odbyło się 6 kwietnia 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie, koncentrowały się wokół czterech głównych wątków: państwo, obrona, przyszłość i biznes. Jednym z istotniejszych wątków była też kwestia wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017–2022. Eksperci omówili kluczowe działania, jakie należy podjąć, aby zrealizować cele przewidziane w tym strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju dokumencie.

Wydarzenie było okazją do budowania trwałych relacji z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi w umacnianie cyberbezpieczeństwa Polski. Wśród uczestników i partnerów konferencji znajdują się bowiem m.in. wysocy rangą przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki, narodowi i światowi liderzy biznesu oraz startupy, a także organizacje pozarządowe i liderzy opinii.

Ostatnie aktualności