UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO zbada sprawę wycieku danych z międzynarodowej firmy pożyczkowej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-04-13
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-13 13:04:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-13 14:25:40

W związku z podejrzeniem uzyskania przez hakerów nieuprawnionego dostępu do danych klientów Wonga.com, GIODO postanowił z urzędu zbadać tę sprawę.

W ostatnim czasie media donoszą, że hakerzy przełamali zabezpieczenia jednej ze znanych międzynarodowych firm mikropożyczkowych. Istnieje podejrzenie, że uzyskali dostęp do takich danych osobowych ok. 22 tys. Polaków i 245 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii, będących klientami tej firmy, jak: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres oraz numer telefonu.

Jakkolwiek zaatakowana firma udziela na bieżąco poszkodowanym klientom informacji dotyczących tej sprawy, a także złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postanowił z urzędu podjąć działania mające na celu zbadanie i wyjaśnienie sytuacji.

Również brytyjski organ ochrony danych osobowych wszczął już procedurę wyjaśniającą. GIODO zamierza ściśle z nim współpracować, celem ustalenia, czy dane osobowych klientów firmy były przetwarzane zgodnie z prawem w momencie dokonania ataku, a także czy jest tak również obecnie.

Niezależnie od zaleceń i wskazówek, jakie firma przekazuje osobom, których dane osobowe mogły stać się celem ataku, GIODO przypomina o działaniach, jakie warto podjąć, by zminimalizować ryzyko wykorzystania naszych danych osobowych niezgodnie z prawem, np. w celu kradzieży tożsamości i zaciągnięcia w naszym imieniu zobowiązań finansowych.

GIODO zaleca zatem, by:

  • rozważyć zastrzeżenie dowodu osobistego,
  • rozważyć aktywowanie tzw. alertów kredytowych, tj. powiadomień o próbie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z wykorzystaniem naszych danych osobowych,
  • zweryfikować wszystkie loginy i hasła, jakimi się posługujemy – dla bezpieczeństwa najlepiej jest bowiem, by serwisach internetowych i systemach komputerowych używać innych identyfikatorów i haseł; powinno to dotyczyć zwłaszcza ważnych usług, np. e-bankowości, e-zakupów,
  • zmienić hasło wykorzystywane w kontaktach z firmą, z której dane mogły zostać wykradzione; warto zadbać, by było odpowiednio silne,
  • zainstalować oprogramowanie chroniące komputer i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami złośliwego oprogramowania,
  • nie odpowiadać na maile spamerów ani nieznanych osób i instytucji.

Ostatnie aktualności