UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Przedstawiciel GIODO przewodniczącym Grupy Koordynującej Nadzór Nad Systemem Informacji Celnej (CIS)
W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Grupy Koordynującej Nadzór Nad Systemem Informacji Celnej (CIS).

Ostatnie aktualności