UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DEC-DS-116/03

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-26
Wprowadził‚ informację: 2005-06-07 09:16:51
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 10 lipca 2003 r., w której stwierdził legalność działań, polegających na gromadzeniu danych osobowych osób wchodzących do budynku, poprzez spisywanie ich z dokumentu stwierdzającego tożsamość, w "księdze wejść";, przez podmiot administrujący budynkiem. GIODO nakazał jednak wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Skarżącego. W wyniku odwołania powyższej decyzji, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, GIODO w dniu 1 września 2003 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzja ta została zaskarżona do WSA. Wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 2499/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na zaskarżoną decyzję.

Załączone pliki

[99.24K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności