UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DEC-DS-27/05

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-15
Wprowadził‚ informację: 2005-03-22 09:29:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 7 lutego 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który kwestionuje legalność przetwarzania jego danych osobowych przez operatora telefonii cyfrowej. Przetwarzanie tych danych polegało na przekazaniu wierzytelności, a tym samym danych osobowych Skarżącego, firmie zajmującej się ich windykacją. Podstawą rozstrzygnięcia GIODO jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że warunkiem przetwarzania danych jest działanie administratora w "prawnie usprawiedliwionym celu";, które nie może zarazem naruszać "praw i wolności osoby";, której dane dotyczą, przy czym ust. 4 pkt. 2 tego przepisu wskazuje, że tym prawnie usprawiedliwionym celem może być dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. GIODO wziął pod uwagę fakt wydania przez Sąd wobec Skarżącego nakazu zapłaty, spornej sumy, któremu została nadana klauzula wykonalności.

Załączone pliki

[40.88K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności