UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DEC-DS-238/03

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-15
Wprowadził‚ informację: 2004-01-16 14:02:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 4 grudnia 2003 r. (znak: GI-DEC-DS-238/03), dotycząca zbierania przez Spółkę danych osobowych osób fizycznych, w zakresie wizerunku oraz rysopisu, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (przez Spółkę wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

Załączone pliki

[143.36K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności