UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GI-DEC-DS-251/04

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-01-11 11:46:11
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 18 listopada 2004 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zakwestionował legalność zbierania danych osobowych przez pracowników ochrony kolei od osób wchodzących do budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. GIODO nie stwierdził też uchybienia obowiązkowi rejestracji zbioru danych, stwierdzając, że zbiór danych stanowiący rejestr wejść i wyjść do budynku stanowi zbiór danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego, a tym samym jego administrator korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. Jednocześnie Generalny Inspektor nakazał PKP S.A. dopełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). – (decyzja nieprawomocna).

Załączone pliki

[158.17K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-06-16
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności