UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy sam numer karty miejskiej jest daną osobową w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 11:21:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, ale tylko wtedy, gdy na jego podstawie można bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, określić tożsamość osoby, do której ta karta należy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na powołanie się m.in. na numer identyfikacyjny. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Na karcie miejskiej zawsze zapisany (zakodowany) jest jej numer (nadawany przez system informatyczny, pod tym numerem kryją się informacje o jej właścicielu i historia użycia karty). Natomiast jej właściciel ma obowiązek uzupełnić ją swoim imieniem, nazwiskiem i numerem dokumentu tożsamości. Istnieją także karty imienne, które dodatkowo oprócz tych danych zawierają także zdjęcie jej posiadacza. Jeśli posiadacz karty bez zdjęcia, nie podpisał jej, a zatem zawiera ona tylko sam numer karty, i zostanie np. zagubiona, to powstaje pytanie, czy na podstawie tego numeru można zidentyfikować osobę, do której ta karta należy.

Przewoźnik mając dostęp do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe w związku z funkcjonowaniem systemu karty miejskiej może po samym numerze karty dowiedzieć się do kogo ona należy. Ma bowiem zapisane w takim systemie imię i nazwisko, adres, osoby, której karta została wydana. Oprócz takich informacji system ten rejestruje historię użycia karty, nr autobusu, nr linii i czasu użycia karty, nr przystanku czy jego nazwy.

Zatem mając na uwadze, ww. definicję danych osobowych uznać należy, że nr karty miejskiej jest daną osobową w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, ale tylko dla tych osób, które na jego podstawie mogą ustalić tożsamość jej właściciela. Będą to np. pracownicy przewoźnika upoważnieni do przetwarzania informacji zawartych w systemie informatycznym związanym z  funkcjonowaniem karty miejskiej. Natomiast dla zwykłego obywatela, który miałby dostęp do karty miejskiej z samym tylko jej numerem ustalenie tożsamości jej właściciela wymaga jednak pewnego czasu i działań. Dlatego dla niego sam numer karty miejskiej nie będzie stanowił danej osobowej.

Ostatnie aktualności