UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy ustawa o ochronie danych osobowych określa treść i formę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-21
Wprowadził‚ informację: 2006-03-31 11:13:47
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, ustawa o ochronie danych osobowych nie określa wprost formy i treści takiego upoważnienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

W literaturze przedmiotu, zgodnie wskazuje się, że upoważnienie takie powinno mieć ono formę pisemną. Wynika to z treści art. 39 ust. 1 ustawy stanowiącego, iż w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, którą prowadzi administrator danych, wskazać należy imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych, a także identyfikator, jeśli dane przetwarzane są w systemie informatycznym. W przypadku upoważnienia udzielonego w formie innej niż pisemna, mogłyby wystąpić praktyczne trudności związane z określeniem jego treści. W upoważnieniu należy określić nazwę (nazwisko) i adres administratora danych, osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, datę nadania i, jeżeli jest ono przyznawane na czas określony, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (tak też: Andrzej Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004 Wydawnictwo prawnicze LexisNexis).

 

Ostatnie aktualności