UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy GIODO wydaje pozwolenia dla firm, które zajmują się profesjonalnym niszczeniem dokumentów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-09
Wprowadził‚ informację: 2009-10-09 14:05:37
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie wprowadzają takiego rozwiązania.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, nie przewidują wydawania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych żadnych certyfikatów, ani pozwoleń dotyczących profesjonalnego niszczenia dokumentów, ani w przypadku danych przetwarzanych w formie papierowej, ani w systemach informatycznych.

Niszczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzaniem tych danych, bowiem zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych – w tym ich niszczenie – są rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje przetwarzanie danych osobowych w taki sposób aby było ono bezpieczne, stąd niszczenie danych osobowych musi odbywać się w sposób zapewniający należytą ich ochronę.

Ponadto, każdy administrator oraz podmiot, któremu dane zostały powierzone, powinien spełnić obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmiana, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie do zniszczenia. Odpowiedzialność za niedbalstwo polegające na niewłaściwym (niedokładnym) zniszczeniu danych ponosi administrator danych.

 

Ostatnie aktualności