UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółka prowadząca witrynę internetową z wykorzystaniem serwerów zlokalizowanych w Turcji, przetwarzając dane osobowe jej użytkowników, musi stosować polskie przepisy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-08 11:36:21
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, jeśli spółka ta przetwarza dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 2  lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak przedsiębiorcy ci, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani stosować przepisy ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesądza o tym jej art. 3  ust. 2 pkt 2.

Ostatnie aktualności