UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy bank ma prawo domagać się odpisu aktu małżeństwa, by potwierdzić zmianę nazwiska klienta?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 10:30:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, takie informacje można pozyskać na podstawie dokumentu tożsamości.

Uzasadnienie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez banki są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Stanowią one (art. 112b), że banki dla celów prowadzonej działalności mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Dowód osobisty bez wątpienia jest dokumentem tożsamości. Zatem bank na podstawie powołanego przepisu jest uprawniony do przetwarzania zawartych w nim informacji. Natomiast odpis aktu małżeństwa nie jest dokumentem tożsamości. Zatem bank nie ma prawa wykorzystywać zawartych tam informacji w celu np. weryfikacji zmiany nazwiska klienta.

Żeby bowiem przetwarzanie, w tym m.in. pozyskiwanie, danych osobowych przez bank (będący w tym przypadku administratorem danych) było legalne, musi on wykazać, że ma do tego prawo. Oznacza to, że musi spełniać co najmniej jedną z pięciu przesłanek legalnego przetwarzania danych, które są wymienione w art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy odbywa się na podstawie szczególnego przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych). W tym przypadku jest nim Prawo bankowe. Jednak zezwala ono (powołany art. 112b) - dla celów prowadzonej działalności bankowej – na przetwarzanie jedynie informacji zwartych w dowodach tożsamości. Tym samym bank nie ma podstaw do zażądania od klienta, by przedłożył odpis aktu małżeństwa w celu weryfikacji zmiany nazwiska.

 

Ostatnie aktualności