UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może za pomocą rozsyłanej do pacjentów ankiety, pozyskiwać ich dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:41:00
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, ponieważ zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie:

Ustawa o ochronie danych osobowych - w sytuacji, gdy istnieją inne branżowe przepisy prawa – odsyła do ich stosowania. W tym przypadku są to przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie których działa NFZ.

I tak, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych m.in. w celu kontroli rodzaju, zakresu, i przyczyny udzielonych świadczeń oraz w celu kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto zgodnie z art. 192 a ww. ustawy w celu potwierdzenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej NFZ może zwrócić się do świadczeniobiorcy (pacjenta) o podanie zakresu informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej Co prawda ustawa nie określa, sposobu w jaki powinny być pozyskiwane dane osobowe pacjenta, jednak forma pisemna np. ankieta stanowi jedyną możliwość uzyskania od pacjenta (świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że otrzymał świadczenia. Ważne jest w tym by pozyskanie danych odbywało się w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji osobom trzecim.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych osoba, która przekazuje dane wypełniając np. ankietę powinna zostać poinformowana przez administratora danych o tym, na jakiej podstawie prawnej, w  jakim celu dane te będą zbierane oraz czy będą one udostępniane innym podmiotom (art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, NFZ może pozyskiwać za pomocą ankiet dane osobowe pacjentów, przy czym musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności