UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy sąd może udostępnić osobie postronnej księgę wieczystą, w której znajdują się moje dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-13
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-12 09:12:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż księgi wieczyste są jawne i każdy ma prawo je przeglądać.

Uzasadnienie

Przedstawione zagadnienie należy rozpatrywać na gruncie innych aktów prawnych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Powyższy przepis wyraża zasadę tzw. formalnej jawności ksiąg wieczystych, będącej istotą instytucji ksiąg wieczystych. "Księgi te bowiem mogą spełnić należycie swoją funkcję ustalenia stanu prawnego nieruchomości tylko wtedy, gdy są dla każdego dostępne, a ich treść jest jawna. Jawność formalna nie ogranicza się jednak tylko do swobodnego dostępu do ksiąg, ale jej naturalnym skutkiem jest fakt, że skoro każdy może się z nimi zapoznać, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów ani wniosków, o których uczyniono w księdze wieczystej wzmiankę" (Stanisław Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 512). Ponadto, art. 36¹  ust. 3 tej ustawy wskazuje, iż każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece określa także, iż przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości (art. 28 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Akta księgi wieczystej może przeglądać, także w obecności pracownika sądu, osoba mająca w tym interes prawny oraz notariusz (art. 36¹  ust. 4).

Ostatnie aktualności