UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy komornik sądowy może zamieścić w obwieszczeniu o publicznej licytacji ruchomości dane dłużnika w zakresie jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:43:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Dane w zakresie imienia i nazwiska dłużnika nie, natomiast adres tylko w przypadku, gdy miejsce przeprowadzenia licytacji jest tożsame z miejscem jego zamieszkania. Przy czym nie wskazuje się wprost, że jest to adres zamieszkania, a jedynie miejsce, w którym ma się odbyć licytacja.

Uzasadnienie

Udostępnienie danych osobowych dłużnika w obwieszczeniu o publicznej licytacji jego ruchomości stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego powinno odbywać się z poszanowaniem zasad w niej zawartych. Ustawa ta określa ogólne przesłanki dotyczące legalnego wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych, jak np. istnienie odpowiedniego przepisu prawa dającego podstawę do przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia określonego obowiązku lub zrealizowania pewnego uprawnienia (art. 23 ust. 1 pkt 2). W sytuacji zatem, gdy pewne zagadnienie regulują szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych akty prawne, należy się do nich odwołać.

Niniejszą kwestię należy rozpatrywać w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników. W myśl art. 867 § 1 kpc komornik może sprzedać zajęte ruchomości w drodze licytacji publicznej. Zakres informacji, jakie komornik podaje w obwieszczeniu o licytacji ruchomości, które mają być sprzedane, określa § 84 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Jest to miejsce i czas licytacji, ich rodzaj i suma oszacowania poszczególnych ruchomości, oraz miejsce i czas, w którym można oglądać ruchomości. A zatem komornik jest uprawniony jedynie do upublicznienia miejsca (adresu) licytacji ruchomości. Nie może natomiast upubliczniać imienia i nazwiska dłużnika licytowanej rzeczy.

Należy jednak wziąć pod uwagę także § 80 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym licytacja odbywa się w miarę możliwości poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują, chyba że sprzeciwi się temu wierzyciel. Oznacza to, że jeśli rzecz licytowana znajduje się u dłużnika, w miejscu jego zamieszkania, a wierzyciel nie zgadza się na przeprowadzenie jej licytacji poza tym miejscem, wówczas podawane w obwieszczeniu miejsce licytacji może być tożsame z miejscem zamieszkania dłużnika. Zawsze jednak podawane w obwieszczeniu o licytacji ruchomości informacje dotyczą tej rzeczy, a nie jej właściciela (dłużnika).

Ostatnie aktualności