UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracownik ma prawo wglądu w swoją dokumentację prowadzoną przez byłego pracodawcę?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-02 14:30:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, każdy administrator danych (w tym przypadku były pracodawca) ma obowiązek udzielenia informacji osobie, której dane dotyczą w trybie ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Podstawą prawną przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Kwestię zaś uprawnienia pracownika do dostępu do dotyczących go danych osobowych uregulowana została w art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem każdej osobie (w tym przypadku pracownikowi) przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane. W świetle przepisu art. 33 ust. 1 ustawy, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych (każdy były pracodawca) jest zobowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie jej danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a.

 

Ostatnie aktualności