UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w księdze udziałów prowadzonej przez zarząd spółki z ograniczona odpowiedzialnością należy zamieścić dane osobowe wspólników?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:29:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, w księdze udziałów należy zamieścić dane wspólników.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę lub gdy zezwala na to inny szczególny przepis prawa (art. 23 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy).

W opisywanej sytuacji do czynienia mamy z przepisami szczególnymi wobec ustawy o ochronie danych osobowych, tj. z ustawą Kodeks spółek handlowych, bowiem to te przepisy regulują, czy i jakie dane osobowe należy zamieścić w księdze udziałów prowadzonej przez zarząd spółki.

I tak, zgodnie zart. 188 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów. Do księgi tej należy wpisać m.in. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów (art. 188 § 2).

Zatem, w księdze udziałów prowadzonej przez zarząd spółki (z o.o.) należy zamieścić dane osobowe wspólników, bowiem zobowiązują do tego szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisy prawa, tj. Kodeks spółek handlowych.

 

Ostatnie aktualności