UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z prawem jest umieszczanie imion i nazwisk kandydatów na I rok studiów, bez ich zgody, na listach wyników egzaminów wstępnych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-08-17 14:04:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie

Ujawnienie danych osobowych na listach wyników egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie znajduje podstawę w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku z art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z treścią art. 169 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Ponadto, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera przepisów, na mocy których dostęp do tych informacji podlegałby ograniczeniom (podmiotowym lub przedmiotowym). Obowiązkiem szkoły wyższej jest zatem zapewnienie ich jawności. Umożliwienie dostępu do danych osobowych w takiej sytuacji służy przejrzystości (transparentności) postępowania rekrutacyjnego na wyższą uczelnię. Takie też było - jak należy sądzić - ratio legis cytowanego powyżej art. 169 ust. 9.

 

Ostatnie aktualności