UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodna z prawem jest praktyka zatrzymywania przez biblioteki dowodu tożsamości osób, które z nich korzystają?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:47:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa.

Uzasadnienie

Sprawę należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Bowiem zgodnie z jej postanowieniami zatrzymanie dowodu osobistego może odbywać się tylko w określonych w ustawie przypadkach. Zatrzymanie zaś cudzego dowodu osobistego stanowi wykroczenie a temu, kto zatrzymuje cudzy dowód osobisty, grozi kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (art. 33 oraz 55 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

Biorąc pod uwagę powyższe, zatrzymanie dowodu osobistego może odbywać się jedynie na podstawie konkretnego przepisu prawa, zezwalającego na takie działanie.

Natomiast w przepisach na podstawie których działają biblioteki czyli ustawy o bibliotekach nie ma podstawy prawnej do zatrzymania dowodu tożsamości. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy zatem, że zapisanie w regulaminie biblioteki takiego uprawnienia (do zatrzymania dowodu osobistego) skoro nie wynika ono z ww. ustawy byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym z ustawą o ochronie danych osobowych. Bowiem zgodnie z jej przepisami dane osobowe można wykorzystywać m.in. wtedy, gdy inny przepis prawa na to zezwala.

Reasumując, zatrzymywanie przez biblioteki dowodu tożsamości (osobistego) jest niezgodne z przepisami prawa.

 

Ostatnie aktualności