UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy wysokość wynagrodzenia władz wyższej uczelni publicznej, w tym m.in. rektora, podlega ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:32:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż przepisy prawa wprost stanowią, że wysokość wynagrodzenia władz wyższej uczelni publicznej, w tym m.in. rektora, jest informacją jawną, niepodlegającą ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś gdy istnieją inne – szczególne wobec niej - przepisy prawa, mają one pierwszeństwo stosowania.

Tak jest właśnie w opisywanym przypadku, w którym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Stosownie do art. 151 ust. 3 tej ustawy, w uczelni publicznej wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności