UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DRZDO-DEC/86/10/2937 dot: DRZDO-401/005140/09

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Bałdyga 2010-01-22
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-02 09:23:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z 22 stycznia 2010 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych oraz nakazująca usunięcie z tego zbioru danych przetwarzanych bez podstawy prawnej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Bałdyga 2010-01-22
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-02 09:24:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności