UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS/DEC-202/11dot. DOLiS -440-441/09

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2011-03-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-06-18 12:33:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Decyzja GIODO z 14 marca 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję DOLiS/DEC-202/11 dot. DOLiS-440-441/09 dotyczącą skargi na upublicznienie w sieci komputerowej przez Szkołę Wyższą danych osobowych skarżącego utrwalonych w tekście uchwały Senatu Szkoły Wyższej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2011-03-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-06-18 12:33:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności