UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Zmiany w funkcjonalności e-GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2009-04-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-17 15:53:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Platforma e-GIODO jest na bieżąco dostosowywana do:

  • zmieniających się przepisów,
  • nowych rozwiązań informatycznych,
  • oczekiwań użytkowników.

Dotychczas przeprowadzone zostały 3 modyfikacje (które prezentujemy w kolejności od najnowszej do najstarszej). Były to:

  • dostosowanie interaktywnego formularza wniosku o rejestrację zbioru do wzoru zgłoszenia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 229 poz. 1536),
  • dodanie funkcji umożliwiającej elektroniczne podpisanie i wysłanie wniosku bez konieczności stosowania zewnętrznej aplikacji do składania podpisu elektronicznego; ponadto podczas tej modyfikacji wprowadzono wiele innych drobnych zmian,
  • dodanie dwóch nowych funkcji umożliwiających wysyłanie wniosków zgłoszenia do rejestracji bez konieczności ich elektronicznego podpisywania oraz sprawdzenie zawartości przygotowanego wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych modyfikacji platformy e-GIODO oraz wyjaśnienia dotyczące sposobu korzystania z nowo wprowadzonych lub zmodyfikowanych funkcji zawarte są w załącznikach poniżej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO
Wytworzył informację: Michał Bałdyga -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-28 09:45:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2024-06-25
Wprowadził‚ informację: 2009-02-12 13:25:36
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2024-06-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-01-06 11:28:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2024-06-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-01-06 11:28:41
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności