UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-20 15:41:08
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

E-GIODO to „Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych”. Została uruchomiona 7 lipca 2006 r. Jej wdrożenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Serwis e-GIODO umożliwia interaktywną komunikację z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z e-GIODO umożliwia:

  • zdalne przeglądanie zawartości Rejestru Zbiorów Danych Osobowych,
  • interaktywne wypełnianie formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji,
  • dokonywanie aktualizacji informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą elektroniczną nawet wówczas gdy osoba go wysyłająca nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim przypadku należy uzupełnić wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Generalnego Inspektora).

Ostatnie aktualności