UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Korzyści z elektronicznej rejestracji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-20 15:44:46
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

W serwisie e-GIODO udostępniona została aplikacja wspomagająca prawidłowe wypełnianie formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO. Za jego pomocą warto też składać wnioski o dokonanie zmian w zbiorach. Korzystanie z tej aplikacji daje liczne korzyści:

  • pozwala uniknąć typowych błędów popełnianych przez składających wnioski,
  • zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wypełnienia zgłoszenia,
  • ogranicza możliwość podania informacji nieprecyzyjnych lub sprzecznych – jest to możliwe dzięki systemowi podpowiedzi i komunikatów o popełnionych błędach,
  • umożliwia wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia drogą elektroniczną (nawet wówczas gdy osoba go wysyłająca nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Ostatnie aktualności