UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Wymagania sprzętowo-programowe

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2009-07-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-09 14:12:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W celu korzystania z platformy e-GIODO w zakresie podstawowym, ograniczonym do przeglądania rejestru zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów oraz przygotowania i wysłania do GIODO wniosku zgłoszenia do rejestracji bez podpisu elektronicznego lub wniosku podpisanego aplikacją zewnętrzną wystarczy użyć przeglądarki Internet Explorer minimalnie w wersji 7 lub innych (Firefox, Chrome, Safari, Opera itp.) w standardowej konfiguracji. W przypadku, gdy użytkownik zamierza jednak skorzystać z możliwości złożenia elektronicznego podpisu kwalifikowanego na sporządzonym wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki i wysłania go do GIODO, wówczas wymagane jest, aby komputer posiadał następującą konfigurację:

  • system operacyjny Windows XP/Vista;
  • przeglądarka Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej;
  • na komputerze użytkownika zainstalowana była platforma .NET Framework 2.0,
  • uprawnienia umożliwiające korzystanie z komponentu służącego do składania podpisu elektronicznego, oraz
  • odpowiednia konfiguracja przeglądarki.

Szczegółowy opis wymaganej konfiguracji oraz miejsca z których można pobrać wymagane komponenty opisane zostały w niżej zamieszczonym załączniku.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2024-06-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-09 14:12:12
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności