UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy administrator danych może rozesłać do kilku dłużników jeden jednobrzmiący e-mail o konieczności uregulowania należności, w którym uwidocznione są wszystkie adresy e-mailowe pozostałych osób, do których kierowana jest korespondencja?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:27:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie działanie administratora danych prowadziłoby do udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, co m.in. oznacza, że powinien je odpowiednio zabezpieczyć przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym czy nieuprawnionym. Ponadto powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, zbierać je jedynie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, a w sytuacji, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane ustał musi zaprzestać przetwarzania zgromadzonych danych.

Podkreślić należy, że przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi opierać się nie tylko o stosowną podstawę prawną, ale także odbywać się w sposób, który zapewni, by dane nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Zatem udostępnienie przez administratora danych osobowych pozostałym osobom o podobnym statusie dłużnika jest niezgodne z przepisami prawa.

Poza powyższym zwrócić uwagę należy, że charakter przesyłanej wiadomości w powiązaniu z adresem poczty elektronicznej konkretnej osoby, w związku z możliwością ewentualnego jej zidentyfikowania, może również prowadzić do naruszenia dóbr osobistych tej osoby na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 

Ostatnie aktualności