UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy publikowanie rankingu sędziów piłkarskich zawierającego ich dane osobowe oraz wyniki egzaminów teoretycznych, kondycyjnych oraz wystawione oceny, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-08-26 15:32:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, jeśli publikacja takich danych osobowych obywa się po uzyskaniu pisemnej zgody osób, których one dotyczą, przy czym w przypadku przetwarzania danych tzw. wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgoda musi być pozyskana na piśmie.

Uzasadnienie

Ranking sędziów piłkarskich zawierający m.in. wyniki egzaminu kondycyjnego pośrednio może ujawniać informacje o charakterze medyczno - zdrowotnym, czyli takie, które w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych należałoby uznać za dane szczególnie chronione. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 1 zabrania się przetwarzania danych szczególnie chronionych, a więc m.in. danych o stanie zdrowia.

Art. 27 ust. 2 stanowi natomiast, że jest ono dopuszczalne m.in. wówczas, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, albo wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie danych osobowych. Ponadto pkt. 3 – 10 powołanego przepisu wymieniają jeszcze inne sytuacje, których przetwarzanie danych szczególnie chronionych jest dopuszczalne.

Biorąc jednak pod uwagę, że nie ma przepisu prawa zezwalającego na publikację wskazanego rankingu ani nie zachodzi żadna z wymienionych w art. 27 ust. 2 pkt. 3-10 ustawy o ochronie danych osobowych przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych, publikacja taka będzie możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób, których dane znajdują się w rankingu (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Ostatnie aktualności