UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Z-ca Generalnego Inspektora

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2018-01-22
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-01-22 14:01:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-22 14:55:28

Od 17 stycznia 2018 r. funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Mirosław Sanek.

Został powołany na to stanowisko przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mirosław Sanek urodził się 1 października 1979 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność zawodową rozpoczynał jako pracownik biur poselskich i senatorskich. Zajmował się przede wszystkim ochroną praw lokatorów kamienic prywatnych. Następnie pracował jako radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

Jako prawnik z ramienia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich m. in. reprezentował nauczycieli w sprawach dyscyplinarnych i sądowych.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej pełnił rolę doradcy Ministra. Następnie objął funkcję szefa Gabinetu Politycznego. W ostatnim czasie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jest stałym współpracownikiem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej. Przed powołaniem na stanowisko należał także do redakcji dwumiesięcznika Arcana.

Autor artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego.

Ostatnie aktualności