UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych 2018

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2017-12-22
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-22 12:12:22
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-02-19 10:34:53

Wydarzenia organizowane z tej okazji w 2018 r. poświęcone będą głównie jednemu tematowi przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W roku 2018 już po raz dwunasty 28 stycznia świętować będziemy Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

RODO tematem przewodnim

Z tej okazji, jak co roku, odbędą się różne wydarzenia poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych.

Spotkania składające się na obchody XII Dnia Ochrony Danych Osobowych koncentrować się będą przede wszystkim na zagadnieniach związanych z reformą prawa ochrony danych i przygotowaniom do zmian, które nastąpią 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Główne obchody 29 stycznia 2018 r.

Główne obchody Dnia – organizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – odbędą się 29 stycznia 2018 r. w Warszawie. Ich głównym punktem będzie konferencja Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODOpoświęcona praktycznym aspektom wdrożenia RODO. Podczas spotkania eksperci z Biura GIODO oraz zaproszeni praktycy będą wskazywać, jak poradzić sobie ze stosowaniem wielu nowych zadań, jakie na administratorów danych nakładają przepisy RODO, jak np.: zgłaszanie naruszeń, uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania czy ocena skutków dla ochrony danych.

Kalendarium wydarzeń

Wzorem lat ubiegłych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do współorganizacji tego święta zaprosił uczelnie wyższe, z którymi ma zawarte porozumienia o współpracy. Chętnie włączają się one w te działania, planując liczne spotkania i konferencje z udziałem ekspertów z Biura GIODO.

Już teraz wiadomo, że na obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych złożą się m.in.:

 

  • Kraków, 22 stycznia 2018 r. – konferencja pt. "RODO, nowe przepisy, nowe obowiązki, nowy zawód" organizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
  • Łódź, 30 stycznia 2018 r. - ogólnopolska konferencja naukowa „Administrator danych osobowych w perspektywie RODOorganizowana przez Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Warszawa, 30 stycznia 2018 r. - ogólnopolska Konferencja pt. „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych” organizowanaprzez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
  • Dąbrowa Górnicza, 1 lutego 2018 r. - "Dzień Otwarty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2018" w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, podczas którego odbędzie się konferencja tematyczna dotycząca nowej roli i praktycznych aspektów pracy administratorów bezpieczeństwa informacji w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także kwestii dostosowania ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych do wymogów RODO. Ponadto w czasie trwania konferencji czynne będą stoiska, przy których eksperci (m.in. z Biura GIODO) będą udzielać bezpłatnych porad prawnych i informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozdawane będą materiały edukacyjno–informacyjne.
  • Kraków, 2 lutego 2018 r. – Konferencja dla Dyrektorów Szkół Ćwiczeń pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO” organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
  • Warszawa, 15 lutego 2018 r. - Konferencja „Od ustawy ODO do RODO” organizowana przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz nFlo Sp. z o.o.
  • Wrocław, 21 lutego 2018 r. – Konferencja "Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO - postulaty de lege ferenda" organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; czynny też będzie punkt konsultacyjny.
  • Warszawa, 26 lutego 2018 r. - wystąpienie GIODO podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Szczytno, 27-28 lutego 2018 r. – konferencja naukowa „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej Państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy” organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z GIODO.
  • Gdynia, 28 lutego 2018 r. - Konferencja „Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzenie szanse, wyzwania, zagrożenia” organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Humanistyczny w Siedlcach, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wojskową Akademię Techniczną, Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni, Centralną Bibliotekę Wojskową, Wojskowy Instytut Łączności oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Z pewnością wydarzeń tych będzie więcej, ponieważ do GIODO wciąż docierają sygnały z kolejnych uczelni wyższych z deklaracją aktywnego włączenia się w organizację obchodów. Stąd kalendarium wydarzeń publikowane na stronie internetowej GIODO będzie na bieżąco uzupełniane i aktualizowane. Zapraszamy do jej śledzenia i udziału w tych wydarzeniach.

 


 

 

Ostatnie aktualności