UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, 2015

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-12-31
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-12-31 10:12:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-02-05 13:53:33

W styczniu 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty zorganizował obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - kalendarz wydarzeń obchodów IX Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Z tej okazji, jak co roku, odbyła się konferencja poświęcona najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” miała miejsce w Warszawie w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej ul. Krakowskie Przedmieście 66.

W programie Konferencji znalazły się tematy związane z europejską reformą ochrony danych osobowych, nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, a także praktyką europejskich organów ochrony danych osobowych.

Podczas trwania konferencji, pracownicy Biura GIODO udzielali porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, aby wszyscy zainteresowani mogli otrzymać kompleksowe informacje w tej dziedzinie, jak i publikacje i inne materiały informacyjne o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatami GIODO dot. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych), które dostępne są w załączeniu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.15      Otwarcie konferencji

Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

 

10.15 – 11.30       Sesja I. Reforma ochrony danych osobowych a inne zmiany prawa UE

Michał Czerniawski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - „Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”

Magdalena Piech, Konfederacja Lewiatan - „Reforma unijnych zasad przetwarzania danych osobowych-perspektywa przedsiębiorców"

Dariusz Adamski, Uniwersytet Wrocławski - „Nieoczywiste konsekwencje dwóch rewolucji w podejściu Trybunału Sprawiedliwości do ochrony danych osobowych”

Marlena Sakowska-Baryła, Urząd Miasta Łodzi - „Inspektor ochrony danych osobowych według regulacji ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych”

 

11.50 – 14.00      Sesja II. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Wystąpienie wprowadzające - Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro GIODO - „Instrumenty wzmocnienia praw jednostki i administratorów danych po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych”

Dorota Krajewska–Kekusz, dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, Biuro GIODO - „Rejestry prowadzone przez GIODO po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”

Katarzyna Hildebrandt, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji, Biuro GIODO - „Zmiany przepisów w zakresie kontroli GIODO”

Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro GIOD - „Nowy status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro GIODO - „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie przekazywania danych do państw trzecich”

 

14.45 – 16.00     Sesja III. Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce europejskich organów ochrony danych osobowych

Paweł Litwiński, Instytut Allerhanda - „Prawo do bycia zapomnianym i jego wykonywanie w świetle wskazówek Grupy Roboczej art. 29 (WP 225)”

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon - „Proporcjonalność i niezbędność przetwarzania danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa - kluczowe rekomendacje Grupy Roboczej art. 29”

Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski - „Skutki wyroku w sprawie Digital Rights Ireland”

 

Materiał wideo z nagraniem przebiegu konferencji dostępny jest poniżej.

 Część pierwsza:

Część druga:

Część trzecia:

 

Kalendarz wydarzeń obchodów IX Dnia Ochrony Danych Osobowych:

  • W dniu 20 stycznia 2015 r. w Brukseli, odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jak co roku, w spotkaniu uczestniczyło ponad stu ekspertów, przedstawicieli instytucji unijnych i krajowych, posłów i posłanek oraz ich asystentów z Parlamentu Europejskiego, a także dziennikarzy, którzy na co dzień angażują się w tematy związane z ochroną prawa do prywatności. Zebranych gości powitali Pan Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Pan Sebastian Barkowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE.
  • W dniu 28 stycznia 2015 r. w  Warszawie, Konferencję „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” uroczyście otworzył Pani Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  oraz Pan Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Konferencja stanowiła kluczowy głos w dyskusji nad reformą ochrony danych osobowych, jak również była okazją do nabycia istotnych informacji i materiałów dotyczących  nowelizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 roku. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób m.in.  przedstawicieli, administratorów bezpieczeństwa informacji urzędów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora oświaty oraz świata nauki i biznesu, z różnych części Polski.  Udział w konferencji był bezpłatny i możliwy po zapisaniu się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej GIODO. Urzędnicy udzielali również bezpłatnych  konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych wszystkim obywatelom. Inicjatywa ta jest organizowana cyklicznie, od roku 2007.
  • 29 stycznia 2015 r. w Warszawie, Biuro GIODO przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawa zorganizowało zajęcia dla dzieci „Moje dane, mój skarb” w ramach akcji „Zima w mieście”. Podczas dwugodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO, uczniowie z warszawskich szkół podstawowych mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna jest ochrona danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności. Celem zajęć z uczniami (kl. 4-6) było podkreślenie, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie.  Zajęcia były również okazją do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń w Internecie.
  • Styczeń/luty 2014 r. – organizacja obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane-twoja sprawa”. Działania podejmowane lokalnie przez uczestników Programu mają na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony swojej prywatności i danych osobowych wśród całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:36:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:39:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:40:15
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:41:05
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:41:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:46:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:47:10
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:47:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 08:58:33
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 09:00:27
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 09:00:56
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55

Ostatnie aktualności