UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje o agencji ENISA

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-06-04
Wprowadził‚ informację: 2007-06-04 08:10:53
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Zagadnienie bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w ostatnich latach stało się na tyle ważne, że pod koniec 2004 r. w ramach Unii Europejskiej powołano specjalną agencję w celu koordynacji przedsięwzięć w tym zakresie. Jej zadaniem (zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej nr 460/2004, opisującą cele i zasady działania agencji ENISA), jest wspieranie Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich w rozwiązywaniu problemów rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

ENISA jest agencją działającą w sposób jawny. Ma ona pełnić rolę niezależnego centrum gromadzącego wiedzę najlepszych ekspertów do spraw bezpieczeństwa i  informacji z krajów członkowskich UE. Agencja ENISA jest instytucją łączącą doświadczenia producentów, użytkowników, naukowców oraz organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa IT.

W zamierzeniach Unii Europejskiej agencja ENISA ma wzmocnić zdolność gospodarki unijnej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa w systemach komunikacji elektronicznej (ICT). Jej zadaniem jest zarówno wsparcie Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej, a także w tworzeniu i  rozwijaniu prawa w tym obszarze. Więcej o agencji ENISA można znaleźć na stronie http://www.enisa.pl utrzymywanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz na stronie głównej agencji o adresie http://www.enisa.europa.eu.

Pomimo, że agencja ENISA jest instytucją stosunkowo nową, której działalność dopiero się rozwija, to już w jej dorobku pojawiło się szereg cennych, udostępnionych publicznie opracowań, które mogą być wykorzystywane zarówno przez podmioty prywatne, publiczne jak i osoby fizyczne. Agencja ENISA materiały te udostępnia realizując swoją misję podnoszenia świadomości społeczeństwa w  dziedzinie bezpieczeństwa informacji i sieci.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach działalności edukacyjnej przekazał wybrane opracowania agencji ENISA do tłumaczenia na język polski. Zestaw aktualnie dostępnych materiałów w polskiej wersji językowej zamieszczony jest poniżej.

Ostatnie aktualności